cn

Chongqing Metropolitan Plaza

Holiday Inn Chengdu, Sichuan Province

Shanghai International Taiping financial center

Guangzhou Tianhe City Plaza

Guangzhou Poly Center

Sichuan Yibin power plant

Chongqing Wansheng power plant

Petrochina Lanzhou Petrochemical Company

Guangdong Ling'ao Nuclear Power Plant

Guangdong Maoming Petrochemical Company

Zunyi Olympic Sports Center Project

Suzhou Metro Line 2